Dr. Vartika Nanda A Communication
Consultant

Books on Prisons

Books on Prisons:


Tinka Tinka Dasna (English): Publisher: Tinka Tinka Foundation: 2016


Tinka Tinka Dasna (Hindi): Publisher: Tinka Tinka Foundation: 2016


Tinka Tinka Tihar (Hindi): Ed: Vartika Nanda & Vimla Mehra: Publisher: Rajkamal Prakashan: 2013


Tinka Tinka Tihar (English): Ed: Vartika Nanda & Vimla Mehra: Publisher: Rajkamal Prakashan: 2013

Several articles & stories published in leading newspapers and journals